biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

OPP - 1,5 %

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

To oznacza, iż można przekazywać 1,5% podatku na rzecz Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia.

Z każdym kolejnym rokiem zainteresowanie ideą odpisu podatku na rzecz organizacji pozarządowych wzrasta, a tym samym coraz większa liczba osób korzysta z prawa decydowania o przeznaczeniu części wypracowanego przez siebie dochodu.

Z roku na rok powiększa się również grono zacnych darczyńców Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, którym po raz kolejny serdecznie dziękujemy.
Każda dokonana wpłata jest dla Nas potwierdzeniem poparcia dla misji, jaką realizujemy. Liczymy, że również w tym roku Państwa uznanie dla naszej działalności będzie miało swoje potwierdzenie w przekazanych na rzecz Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia środkach.

 

MECHANIZM 1,5%
Kto może przekazać półtora procent podatku dochodowego i jak wygląda obowiązująca procedura?
Na wstępie należy dodać, iż od tego roku (tj. 2023) zwiększyła się kwota odpisu z 1% do 1,5%. Półtora procent podatku na cele charytatywne, na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego mogą przekazać osoby fizyczne, podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy objęci liniową – 19 % stawką podatku oraz podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.
Co należy zrobić?
Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.) wypełnić odpowiednią rubrykę umieszczając w niej nazwę Organizacji, numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwotę, którą chcemy przekazać na jej rzecz. W terminie do trzech miesięcy Urząd Skarbowy przekaże na konto Organizacji właściwą sumę pieniędzy w wysokości 1,5 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, potrąconą o koszty przelewu. 
 
Odpisując 1,5 procent swojego podatku na rzecz Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia uczestniczycie Państwo w pomocy osobom najbardziej potrzebującym, pomagacie budować lepszą przyszłość, wspieracie tych, których dotknęło nieszczęście, wspieracie rozwój i mobilność lokalnego rynku pracy, zyskujecie satysfakcję i wdzięczność. 

                                                                                Z poważaniem 
                                                                                Zespół Fundacji Regionalnej 
                                                                                Agencji Promocji Zatrudnienia

   
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.