biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

21.02.2024

Nowy projekt OWES 2024-2029

Miło nam poinformować, iż w dniu 20 lutego b.r. otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „OWES subregionu centralno-wschodniego 2024-2029” , który stanowi niejako kontynuację zakończonego z dniem 31.12.2023r. projektu „OWES subregionu centralno-wschodniego”.

Obecny projekt „OWES subregionu centralno-wschodniego 2024-2029” realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz środków budżetu państwa, tryb konkurencyjny, Priorytet VII. Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie 7.1 Ekonomia społeczna - Typ 1 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Wartość projektu (łączny koszt projektu) - 29 257 510,70 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich - 24 868 884,09 PLN

Wsparcie w ramach projektu „OWES subregionu centralno-wschodniego 2024-2029” kierowane jest do:

-osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej[A1]  - art. 2, ust. 6,

-osób planujących założenie lub podjęcie pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) /podmiotach ekonomii społecznej (PES),

-osób prawnych planujących założenie PES/PS,

-PES/PS i ich kadry zarządzającej oraz pracowników,

-pracowników podmiotów integracji i pomocy społecznej

z następującego obszaru: M.Chorzów, M.Dąbrowa Górnicza, M.Siemianowice Śląskie, M.Sosnowiec, M.Świętochłowice, Powiat będziński, Powiat zawierciański (tzw. subregion centralno-wschodni woj. śląskiego).

Głównym celem projektu jest zwiększenia zatrudnienia - o 238 - osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej - art. 2, ust. 6), poprzez wsparcie tworzenia dla nich nowych, trwałych (min. 18 miesięcy) miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych działających na terenie subregionu centralno-wschodniego woj. śląskiego w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2029r.
Powyższy cel zostanie osiągnięty głównie poprzez świadczenie usług animacyjnych, szkoleniowo-doradczych (w tym specjalistycznych) oraz udzielanie wsparcia w postaci:

- dofinansowania do realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego, o którym mowa w art.6 ust. 1 ustawy o ekonomii społecznej,

- bezzwrotnego wsparcia finansowego w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc w PS przez okres 12 miesięcy.

W wyniku realizacji działań projektowych na terenie subregionu centralno-wschodniego woj. śląskiego w okresie 01.01.2024 - 30.06.2029. wsparciem zostanie objętych 244 PES oraz 238 w/w osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla których powstanie 238 trwałych (min. 18 miesięcy) miejsc pracy. Po opuszczeniu projektu (programu) liczba os. pracujących bądź prowadzących działalność na własny rachunek wyniesie nie mniej niż 238 os.(w tym 131 kobiet).

Powyższe działania będą realizowane przez partnerstwo, w którego skład wchodzą:

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Sosnowcapartner wiodący

Renata Pytlarz-Kowalska ARK AGENCJA PRACY z Zawiercia – partner 1

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KUŹNIA" z Zawiercia – partner 2

"PRO-INWEST" S.C. ANDRZEJ DOBROWOLSKI, DANUTA DOBROWOLSKA, MAŁGORZATA DOBROWOLSKA z Katowic – partner 3

Zapraszamy instytucje i osoby zainteresowane wsparciem w ramach projektu do kontaktu.

Jednocześnie informujemy, iż więcej szczegółowych informacji, w tym dokumentacja projektowa znajdą się na dedykowanej stronie www, która zostanie uruchomiona po podpisaniu umowy o dofinasowanie projektu, o czym będziemy informować.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.