biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

01.12.2023

Event wieńczący projekt: "Senior – Innowacyjny Obywatel”

W dniu 30 listopada w Katowicach miał miejsce event pn. „Aktywny Senior w każdej gminie” organizowany przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia.

Event był wydarzeniem wieńczącym projekt pt. „Senior – Innowacyjny Obywatel”, który jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Edycja 2022.

Projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania seniorów objętych wparciem w życie publiczne województwa śląskiego poprzez podniesienie ich kompetencji skutkujących wzrostem poziomu reprezentatywności ich interesów w polityce lokalnej i regionalnej województwa, jak także zacieśnienie współpracy środowisk tzw. 60 +

Podczas eventu przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie z terenu województwa śląskiego zaprezentowali wyniki organizowanych, w ramach projektu warsztatów i spotkań, dotyczące interesujących i ważnych pomysłów na działania seniorskie oraz sposobów rozwiązywania problemów tej grupy z poziomu różnych gmin.

Po przerwie odbyła się debata nt. wyzwań stojących przed seniorami województwa śląskiego wraz z rekomendacjami.

Spotkanie zakończyło się uroczystym podpisaniem „Porozumienia Środowisk Seniorskich”. W ten sposób wszyscy uczestnicy dołożyli swoją cegiełkę pod budowę idei „Aktywnych Seniorów” na terenie województwa śląskiego.


 

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.