biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

03.10.2022

Uzupełniający nabór dokumentów rekrutacyjnych na jednoosobowe działalności gospodarcze w ramach projektu "Działalność z POWER-em".

Informujemy, iż XVI uzupełniający nabór dokumentów rekrutacyjnych odbędzie się w terminie od dnia 10.10.2022 r. do dnia 14.10.2022 r. do godz. 16:00. Zapraszamy. Jednocześnie przypominamy, iż Kandydat/-tka musi spełnić kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie – opisane w Regulaminie rekrutacji Uczestników, w szczególności: utrata zatrudnienia z powodu rozwiązania, wypowiedzenia lub nieprzedłużenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, po 01 marca 2020 r. z powodu epidemii spowodowanej wirusem SARS-Cov-2. Planowany termin ogłoszenia listy rankingowej – październik 2022 r. UWAGA! W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Więcej szczegółów na stronie www:

http://dzp.frapz.org.pl/

 

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.