biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

27.06.2022

Nabór dokumentów rekrutacyjnych na jednoosobowe działalności gospodarcze w ramach projektu "Działalność z POWER-em".

Informujemy, iż XII nabór dokumentów rekrutacyjnych trwa od dnia 27.06.2022 r. do dnia 04.07.2022r. do godz. 16.00. Jednocześnie przypominamy, iż Kandydat/-tka musi spełnić kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie – opisane w Regulaminie rekrutacji Uczestników, w szczególności: utrata zatrudnienia z powodu rozwiązania, wypowiedzenia lub nieprzedłużenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, po 1 marca 2020 z powodu epidemii spowodowanej wirusem SARS-Cov-2. Planowany termin ogłoszenia listy rankingowej – lipiec 2022r. UWAGA! W przypadku zrekrutowania pełnej grupy Kandydatów, podany wyżej termin naboru może ulec skróceniu.

Więcej szczegółów na stronie www:

http://dzp.frapz.org.pl/


 powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.