biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

02.01.2020

Zmiany w projekcie "Nowy Zawód! Dobra Praca!"

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Partnerem projektu Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie realizuje projekt „Nowy zawód! Dobra praca! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) dla poddziałania: 7.4.2. Outplacement 

Cel Projektu:

W okresie realizacji projektu 01.08.2018 – 31.07.2020r. podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia przez 28 uczestników projektu (18 Kobiet, 10 Mężczyzn) pracowników: 

a) przedsiębiorstw sektora MŚP; 

b) przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne; 

c) przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej; 

d) przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej; 

zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu poprzez nabycie nowych lub podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji w trakcie szkoleń zawodowych oraz możliwość skorzystania ze średnio 4-miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia w połączeniu z pośrednictwem pracy oraz wsparciem psychologa (wsparcie osób z terenu woj. śląskiego). 

Rezultaty: 

W okresie od 01.08.2018- 31.07.2020 35 osób (23 Kobiet, 12 Mężczyzn), zamieszkujących województwo śląskie– zostanie objętym wsparciem doradczo szkoleniowym tj. określenie potencjału zawodowego i IPD, poradnictwo zawodowe, uzyska możliwość skorzystania ze specjalistycznych szkoleń zgodnie z IPD oraz skorzysta ze wsparcia pośrednika pracy, psychologa oraz z możliwości średnio 4- miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia i znajdzie zatrudnienie (po ukończeniu projektu 24 uczestników projektu znajdzie lub będzie kontynuowało zatrudnienie). 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu na stronie:

http://nowyzawod-dobrapraca.frapz.org.pl/

Rekrutacja nadal trwa!

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.