biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

02.12.2019

Wznawiamy rekrutację w projekcie pn. "Nowy zawód! Dobra Praca!"

Projekt pn. "Nowy zawód! Dobra praca!" jest przeznaczony dla osób zwolnionych, lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. W ramach projektu Uczestnicy i Uczestniczki zamieszkujące województwo śląskie mają możliwość skorzystania ze wsparcia doradczo szkoleniowym tj. określenie potencjału zawodowego i Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowespecjalistycznych szkoleń zgodnie z IPD. Ponadto Uczestnicy i Uczestniczki mogą skorzystać ze wsparcia pośrednika pracy oraz psychologa. Ostatnioą formą wsparcia w projekcie jest możliwości podjęcia zatrudnienia na czas określony minimum siedmiu miesięcy, z czego średnio cztery miesiące są finansowane w ramach subsydiowania zatrudnienia. 

Dzięki akceptacji zmian w projekcie, uzyskaliśmy możliwość przyjęcia dodatkowych pięciu osób. Zapraszamy do skontaktowania się z Biurem Projektu, celem zgłoszenia swojej kandydatury do projektu.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu są dostępne na stronie:

http://nowyzawod-dobrapraca.frapz.org.pl/


 

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.