biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

02.12.2019

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE „JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY” 12 – 13 grudnia 2019.

BEZPŁATNE SZKOLENIE

JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY… Z PERSPEKTYWY ZARZĄDZAJĄCEGO/ZARZĄDZAJĄCEJ ORGANIZACJĄ
Bielsko-Biała, 12 – 13 grudnia 2019.

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie umiejętności związanych z przygotowaniem organizacji do inicjowania, planowania i realizacji partnerskich projektów międzynarodowych oraz pozyskiwania na nie dofinansowania.

Na szkolenie zapraszamy: Zarządzających – menadżerów, członków zarządów, rad, komisji… – organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, uniwersytetów trzeciego wieku, uniwersytetów ludowych, przedsiębiorstw społecznych, itp.) działających w obszarze nie-formalnej i poza-formalnej edukacji dorosłych, zainteresowanych rozpoczęciem i realizowaniem międzynarodowej, partnerskiej współpracy.

Czas i miejsce: Bielsko-Biała, 12 – 13 grudnia 2019, Centrum Organizacji Pozarządowych, Pl. Opatrzności Bożej 18

Zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0WZAV_ElOzIInUoyDiWXVCGp_4bHLMzx7NWSjWVnPAO0fSQ/viewform
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 grudnia 2019 do godziny 23.59

Program szkolenia – zarządzający organizacjami.
https://www.first-network.eu/images/POLISHfiles/FIN_Zarzady_Program_szkolenia_1st_TIP_PM_2019.pdf

Dzięki udziałowi w szkoleniu:
– Uporządkujesz posiadane już informacje na temat możliwości dofinansowania działalności organizacji;
– Poznasz liczne, dostępne dla NGO, źródła dofinansowania projektów i wybierzesz najbardziej odpowiednie dla Twojej organizacji; 
– Nauczysz się, jak zaplanować projekt, pozyskać partnerów zagranicznych, zorganizować pracę projektową; 

Organizator:
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
Ul. Ukryta 14
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: +48 511 551 439
http://www.fundacjaaie.eu/
http://pl-pl.facebook.com/FundacjaAIE


Szkolenie realizowane jest w ramach projektu “Sieć wsparcia dla początkujących menadżerów projektów międzynarodowych” (“First-time international project realisers support network”) dofinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ (2014 – 2020), Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji. https://www.first-network.eu/pl/

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.