biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

05.07.2019

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

W dniu 03.07.2019 Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia przeprowadziła posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Informujemy o zakończeniu ocen i publikacji Listy inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu

Jednocześnie informujemy, iż inicjatywy ocenione pozytywnie, mogą rozpocząć pracę nad biznes planem przedsięwzięcia.

W przypadku inicjatyw ocenionych negatywnie, zachęcamy do ponownego złożenia Formularza zgłoszeniowego z uwzględnieniem uwag zawartych w kartach oceny merytorycznej.

Listy inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia dostępne są na stronie www.owes.frapz.org.pl

Czekamy na kolejne zgłoszenia……

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.