biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

01.04.2019

„Pozostały już tylko 2 wolne miejsca w projekcie stażowym!”

„Pozostały już tylko 2 wolne miejsca w projekcie stażowym!”
Informujemy, że w projekcie pn. „Wybierz drogę kariery – wsparcie osób po 30 roku życia poszukujących zatrudnienia” realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej
VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnieni, pozostały już tylko dwa wolne miejsca!


W ramach wyżej wymienionego projektu można między innymi odbyć trzymiesięczny staż, a także przystąpić do bezpłatnego szkolenia zawodowego.

Projekt jest przeznaczony dla osób bezrobotnych po 30. rokiem życia, z niskimi kwalifikacjami.

Zapraszamy do udziału!

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.