biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

02.01.2019

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, iż ruszył projekt pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu Centralno-Wschodniego”

 

Projekt polega na:

 

1. Świadczeniu profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz wspierania powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej.


2. Świadczeniu na poziomie lokalnym usług animacyjnych, służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych.


3. Wsparciu dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (wsparcie dla 1192 osób) za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej.


4. Świadczeniu pomocy zarówno dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES), jak i nowotworzonych PES, w tym przedsiębiorstw społecznych (usługi szkoleniowo-doradcze, „dotacje” na tworzenie nowych miejsc pracy oraz „wsparcie pomostowe”).


Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Partnerami zapewni wsparcie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt zakłada funkcjonowanie OWES na obszarze subregionu centralno-wschodniego woj. śląskiego, a więc miasta Chorzowa, miasta Dąbrowy Górniczej, miasta Siemianowic Śląskich, miasta Sosnowca, miasta Świętochłowic, pow. będzińskiego oraz zawierciańskiego

W sumie w ramach projektu zostanie objętych wsparciem 301 podmiotów ekonomii społecznej oraz 1192 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których zostanie utworzonych 400 miejsc pracy.

OWES założenia projektu będzie realizował wraz z Partnerami na poszczególnych obszarach:

 

§  Lider - Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
Sosnowiec, Chorzów, pow. będziński

 

§  Partner 1 - Renata Pytlarz-Kowalska ARK AGENCJA PRACY
pow. zawierciański, Dąbrowa Górnicza

 

§  Partner 2 - Spółdzielnia Socjalna „KUŹNIA”
pow. zawierciański, Dąbrowa Górnicza

 

§  Partner 3 - "PRO-INWEST" S.C. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska
Świętochłowice, Siemianowice Śląskie


Okres realizacji projektu. 14.12.2018  - 31.12.2023

 

 

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.