biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

02.08.2018

Rusza projekt „Nowy zawód! Dobra praca!”

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie w ramach Poddziałania 7.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie doradczo-szkoleniowe połączone z pośrednictwem pracy oraz zatrudnieniem subsydiowanym.

Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy lub też osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Więcej szczegółów w zakładce Obecnie realizowane projekty

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.