biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

30.07.2018

Zapraszamy do składania ofert

Informujemy, że od dnia 30.07.2018 roku można składać oferty na świadczenie kompleksowych usług z zakresu metamorfozy wyglądu dla 72 Uczestników i Uczestniczek projektu (24 Kobiety i 48 Mężczyzn) pn. „Wsparcie mieszkańców śląskich DPS - Motyl2” nr RPSL.09.01.05-24-0443/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Załączniki:

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.