biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

09.12.2014

Konferencja: Ekonomia Społeczna - możliwości i wyzwania.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - oddział w Katowicach zapraszają na konferencję „Ekonomia Społeczna - możliwości i wyzwania. Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w regionie z uwzględnieniem nowych źródeł finansowania”, która odbędzie się 17 grudnia grudnia o godzinie 9.30 w Auli Centrum Naukowych Technologii Informatycznych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, ul. Bogucicka 5.

Konferencja to prelekcje oraz warsztaty poświęcone zagadnieniom ekonomii społecznej. Jej adresatami są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, trzeciego sektora (NGO), biznesu społecznie zorientowanego, a także osoby fizyczne zainteresowane tematyką ekonomii społecznej.

Głównym celem konferencji jest promocja oraz prezentacja ekonomii społecznej, a także wymiana myśli i doświadczeń związanych z ekonomizacją podmiotów trzeciego sektora, w kontekście roli ekonomii społecznej w niwelowaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego m.in. poprzez skuteczną reintegrację społeczną i zawodową.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące tematy:
•    Dlaczego warto wspierać Ekonomię Społeczną?
•    Ekonomia społeczna a ubóstwo i wykluczenie społeczne
•    Społeczna odpowiedzialność biznesu
•    Nowe środki UE na wsparcie przedsiębiorczości społecznej i akademickiej

Będzie można wziąć również udział w jednym z następujących warsztatów tematycznych:
•    Pomiar efektywności i analiza ryzyka w działalności podmiotów ekonomii społecznej
•    Instrumenty motywowania pracowników  w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej
•    Public relations w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej
•    Przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników podmiotów ekonomii społecznej

Ponadto podczas konferencji będzie trwał kiermasz świąteczny, na którym podmioty ekonomii społecznej będą  prezentować swoje wyroby i produkty.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowy program do pobrania poniżej.

Więcej o przedsięwzięciu, w tym formularz zgłoszeniowy oraz informacje o prelegentach można znaleźć na stronie www.KonferencjaES.garr.pl

powrót
Załączone pliki :
Program konferencji
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.