biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

01.10.2014

Szkolenia i doradztwa prowadzone przez FRAPZ oraz Partnerów w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” w miesiącu październiku 2014 roku.

W pierwszej połowie października b.r. przewiduje się następujące działania:


1. Doradztwo specjalistyczne z dziedziny księgowości:
- w dniu 01.10.2014 w Katowicach
- w dniu 06.10.2014 w Tychach oraz Siemianowicach Śląskich
- w dniu 07.10.2014 oraz 13.10.2014  w Dąbrowie Górniczej


2. Doradztwo specjalistyczne z dziedziny prawa:
- w dniu 15.10.2014 w Tychach

3. Szkolenia:
- w dniu 02.10.2014 w Chorzowie zorganizowane będzie szkolenie pt. „Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego”
- w dniu 06.10.2014 w Katowicach zorganizowane będzie szkolenie pt. „Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego”
- w dniu 09.10.2014 w Katowicach zorganizowane będzie szkolenie pt. „Strategie marketingowe i budowanie wizerunku PES”
- w dniu 13.10.2014 w Mikołowie zorganizowane będzie szkolenie pt. „Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego”
- w dniu 14.10.2014 w Tychach zorganizowane będzie szkolenie pt. „Wykorzystanie Internetu do promocji działalności podmiotów ekonomii społecznej”
- w dniu 14.10.2014 w Siemianowicach Śląskich zorganizowane będzie szkolenie pt. „Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego”
- w dniu 15.10.2014 w Tychach zorganizowane będzie szkolenie pt. „Tworzenie Spółdzielni socjalnych przez osoby prawne”.

Wszystkie działania skierowane są do Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz ich pracowników lub członków. Dodatkowo we wsparciu szkoleniowo-doradczym mogą uczestniczyć osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Istnieje również możliwość indywidualnego umówienia się na oferowane w ramach projektu wsparcie poza w/w terminami.

Serdecznie zapraszamy!

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.