biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

15.09.2014

Rozpoczyna się drugi etap projektu „Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych”

Wraz z początkiem pierwszego semestru roku szkolnego 2014/2015 rusza drugi etap projektu pt. „Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych”. Projekt realizuje FRAPZ oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.
 
W ramach projektu młodzież weźmie udział w bezpłatnych warsztatach oraz indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym. Uczestnictwo w zajęciach daje szansę poznania zawodów i miejsc pracy przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań stawianych przez pracodawców, rozwija świadomość własnych umiejętności, zdolności, kwalifikacji, potrzeb, wartości i zainteresowań, zwiększa znajomość w ofertach edukacyjnych szkół z naszego regionu.

Na zajęciach uczniowie zdobywają informacje na temat współczesnego rynku pracy, regionalnego rynku edukacyjnego oraz wolontariatu, uczą się określać własne cele życiowe i edukacyjno - zawodowe. Podczas indywidualnych konsultacji z doradcą rozmawiają o potrzebach i oczekiwaniach wobec przyszłej pracy, swoich zainteresowaniach ale także obawach związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia.

Zajęcia odbywają się w szkołach. Każdy uczestnik projektu otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych zawierających m.in.: informacje na temat struktury systemu oświaty, charakterystykę szkół średnich, a także zestaw kwestionariuszy, ankiet, ćwiczeń i testów.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.