biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

13.01.2014

Wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” w miesiącu styczniu 2014r.

Fundacja RAPZ informuje, iż w ramach realizowanego projektu pt. "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO" w miesiącu styczniu będzie można skorzystać ze wsparcia szkoleniowo-doradczego zgodnie z podanym niżej harmonogramem. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Punktem Informacyjnym pod numerem telefonu 032 764 22 98 wew. 32. Jednocześnie przypominamy, iż realizowane w ramach w/w projektu wsparcie szkoleniowo-doradcze skierowane jest zarówno do działających Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz ich przedstawicieli (tj. m.in. pracowników, członków, wolontariuszy) jak i do osób fizycznych, które są zainteresowane uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. Harmonogram na bieżący miesiąc przedstawia się następująco:

  • 15.01.2014 – szkolenie“Podatki w PES”, które odbędzi się w Chorzowskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Powstańców 70/3, Chorzów
  • 16.01.2014 – doradztwo specjalistyczne z dziedziny księgowości, które odbędzie się w Chorzowskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Powstańców 70/3, Chorzów
  • 22.01.2014 – szkolenie “Kontakt z mediami”, które odbędzie się w Chorzowskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Powstańców 70/3, Chorzów
  • 24.01.2014 – szkolenie “Źródła finansowania PES”, które odbędzie się w Rudzkiej Agencji Rozwoju “Inwestor”, ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska
  • 27.01.2014 – szkolenie “Praca z klientem”, które odbędzie się w Fundacji RAPZ, ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
  • 30.01.2014 – zaplanowano doradztwo specjalistyczne z dziedziny prawa, które odbędzie się w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

 Serdecznie zapraszamy

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.