biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

20.12.2013

Trwają szkolenia i doradztwo dla przyszłych spółdzielców

W ramach projektu "Spółdzielnie socjalne nowej ery" obecnie organizowane są szkolenia z przedsiębiorczości. Celem tych szkoleń jest przygotowanie Uczestników oraz Uczestniczek projektu do pracy w tworzonych w ramach projektu spółdzielniach socjalnych. Ponadto organizowane jest także doradztwo zawodowe oraz z zakresu prawa i tworzenia biznes planów. Liczymy, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkoleń i doradztwa przyczynią się do powodzenia inicjatyw, które podejmują Uczestnicy i Uczestniczki projektu.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.