biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

14.10.2013

Zaproszenie na bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO”

Szanowni Państwo.
 

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, jako jeden z Partnerów projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” realizowanego z Poddziałania 7.2.2 PO KL zaprasza na bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze kierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej z subregionu centralnego woj. śląskiego, a w szczególności z m. Dąbrowa Górnicza, m. Sosnowiec, powiatu zawierciańskiego.

 

W najbliższym czasie planowane są następujące szkolenia:

 

- 25.10.2013r. w godz. 9.00 – 15.30: „Budowanie strategii PES krok po kroku oraz wybrane narzędzia zarządzania strategicznego przydatne w działalności PES”

- 07.11.2013r. w godz. 9.00 – 15.30 „Co wiedzieć powinien członek zarządu oraz organu nadzorczego organizacji pozarządowej”

- 14.11.2013r. w godz. 9.00 – 15.30: „Źródła finansowania PES”

 

Programy w/w szkoleń stanowią załącznik do niniejszego maila.

 

Miejsce szkolenia: Fundacja RAPZ, ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 8 godzin dydaktycznych.

 

Dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu gwarantujemy:

 - zestaw „dydaktyczno-promocyjny” składający się z materiałów szkoleniowych, segregatora/teczki, notatnika oraz długopisu,

 - poczęstunek w formie cateringu,

 - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatowo-ćwiczeniowej z wykorzystaniem m.in. takich metod jak: studia przypadku, burza mózgów, ćwiczenia na formularzach, projekty zespołowe, prezentacje, testy, dyskusje, wykłady, symulacje itp.

 

Celem przesłania dokumentacji zgłoszeniowej osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach proszone są o kontakt z Panem Adamem Błaszczykiem: tel. 032 764 22 98 w.32;  e-mail: a.blaszczyk@frapz.org.pl.

 

Osoby, które są zainteresowane w/w szkoleniami, a nie będą mogły w nich wziąć udziału w zaproponowanym terminie proszone są o kontakt.

 

W chwili obecnej, ze względu na początkową fazę realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu, każda zgłoszona osoba może wziąć udział tylko w jednym wybranym szkoleniu.

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne.

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt.

powrót
Załączone pliki :
Program źródła finansowania
Program Co wiedzieć powinien członek zarządu oraz organu nadzorczego organizacji pozarządowej
Program Budowanie strategii PES
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.