biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

12.03.2012

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie obowiązków doradcy/indywidualnego opiekuna biznesowego w ramach projektu „Wielcy mikroprzedsiębiorcy” realizowanyego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2.

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia (dalej: FRAPZ) realizuje projekt pt. „Wielcy mikroprzedsiębiorcy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z minimalnym zakresem umowy o dofinansowanie projektu oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15 grudnia 2011 r. Beneficjent wysyła zapytania ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców oraz upublicznia zapytanie ofertowe w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Beneficjent wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert. Szczegóły zaproszenia opisane są w załączniku.
powrót
Załączone pliki :
zaproszenie
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.