biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

08.09.2011

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego w biznesie dla uczestników projektu "Liderzy młodej przedsiębiorczości"

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizuje projekt pt. „Liderzy młodej przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 listopada 2010 r. Fundacja zobowiązana jest do stosowania zasady konkurencyjności, a zatem do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców oraz upublicznienia zapytania ofertowego w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Fundacja wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert. W związku z powyższym zapraszamy do współpracy i złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego w biznesie dla uczestników projektu „Liderzy młodej przedsiębiorczości”. Szczegóły opisane są w załączniku.
powrót
Załączone pliki :
zapytanie_angielski_Liderzy
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.