biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

10.06.2010

Dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od 28 czerwca do 9 lipca 2010 r. przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie dla działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na realizację inwestycji finansowanych z tego działania przeznaczono w tegorocznym naborze około 1,2 miliarda złotych.

O wsparcie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa (osoby fizyczne jak i prawne)
z obszarów wiejskich planujące rozwinięcie swoich działalności, a także osoby fizyczne zamierzające na tych obszarach dopiero uruchomić działalność gospodarczą. Możliwe jest także skorzystanie w pewnych warunkach z takiego wsparcia przez firmy/osoby działające lub planujące rozpoczęcie działalności w gminach miejsko-wiejskich lub miejskich.

Lista działalności gospodarczych, na które można otrzymać pomoc obejmuje ponad 350 pozycji.

ARiMR może przyznać pomoc mikroprzedsiębiorstwom prowadzącym bądź podejmującym działalność w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa:
• usług dla ludności;
• sprzedaży hurtowej i detalicznej;
• rzemiosła i rękodzielnictwa;
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
• usług transportowych;
• usług komunalnych;
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
• magazynowania lub przechowywania towarów;
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


W tym roku pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" będzie udzielana na korzystniejszych warunkach niż dotychczas. Na utworzenie jednego miejsca pracy będzie można otrzymać 100 tys. zł., dwóch miejsc pracy 200 tys. zł - a w przypadku powstania trzech lub więcej nowych miejsc pracy można będzie dostać 300 tys. zł. Dotychczas, by otrzymać refundację w wysokości 300 tys. zł, należało utworzyć co najmniej pięć nowych miejsc pracy.

Pomoc będzie wypłacana w formie refundacji 50% poniesionych kosztów, ale generalnie pierwszym krokiem przed rozpoczęciem inwestycji powinno być złożenie wniosku
o dofinansowanie. O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydować liczba punktów, które ARiMR przyzna na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych
w rozporządzeniu MRiRW. Preferowane będą operacje z regionów uboższych a zwłaszcza borykających się z dużym bezrobociem.

Osoby i przedsiębiorców zainteresowanych bezpłatnym uzyskaniem szczegółowych informacji na ten temat zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego działającego przy Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej,
ul. Sienkiewicza 6a.
Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu konsultacji pod numerem
(32) 764 22 99 w. 35, 46 lub 22.
powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.