biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

28.06.2024

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024.

W dniu 27 czerwca 2024 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024. Realizacja Instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych w ramach Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.
Wniosek/ki wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 27.06.2024 r. do dnia 17.07.2024 r. do godz. 12:00 tylko za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://ppluss.mrips.gov.pl/.

W związku z naborem wniosków uruchomiona została infolinia, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538-117-062.
Adres e-mail do kontaktu: przedsiebiorstwo.spoleczne@mrips.gov.pl
Wnioskodawcy (PS) mogą również wziąć udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym naboru wniosków, które odbędzie się 2 lipca br. o godz. 10.00 w formie wideokonferencji (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams). Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do dnia 01.07.2024 r. (do godz. 15.00). Formularz dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/rZ1kjXcy59UoTiCAA

Informacje o Programie i naborze wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa www.gov.pl/rodzina oraz stronie Departamentu Ekonomii Społecznej www.ekonomiaspoleczna.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa oraz na FB Ekonomia Społeczna: https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznej

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.