biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

04.08.2020

Nowy projekt realizowany przez naszą Fundację: "Zacznijmy od nowa"

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2020 do 31.07.2022

 

Wartość projektu: 2.048.832 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.946.390,40 zł

 

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 60 osób (36K / 24M) poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie województwa śląskiego, powyżej 30 roku życia, które są bezrobotne lub bierne zawodowo, zwłaszcza te, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, to jest:


  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne, 
  • osoby o niskich kwalifikacjach,

oraz osoby należące do jednej z poniższych grup tj.

  • osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe, 
  • osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.
powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.