biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

20.08.2020

Rozpoczęcie realizacji projektu "DRUGA SZANSA - przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą dla każdego"

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2020 do 30.04.2022

 

Wartość projektu: 1.814.736,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.542.525,60 zł

 

Celem projektu jest:


1. podjęcie i utrzymanie, co najmniej przez rok, samozatrudnienia przez 20 Uczestników / Uczestniczek Projektu (12K i 8M) poprzez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, udzielenie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego;

 

2. podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia przez 20 Uczestników / Uczestniczek Projektu (12K i 8M) poprzez nabycie/podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w trakcie szkoleń zawodowych oraz max. 5 miesięcznych staży
u potencjalnych pracodawców.


W projekcie może wziąć udział pracownik zagrożony zwolnieniem, przewidziany do zwolnienia lub zwolniony z przyczyn niedotyczących pracownika lub były pracownik jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących) oraz osoba odchodząca z rolnictwa.

 

Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi mieszkać (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. śląskiego).

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.