biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

16.09.2019

Informujemy o rekrutacji w ramach projektu „Neet zawodowiec”

Informujemy o rekrutacji  w ramach projektu „Neet zawodowiec”

W dalszym ciągu zapraszamy do składania dokumentów do udziału w projekcie „Neet zawodowiec”.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 20 osób młodych
(w tym osoby z niepełnosprawnościami) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo
lub bezrobotnych, które nie pracują oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. grupa NEET, zamieszkujących obszar województwa śląskiego.

Rekrutacja trwa nieprzerwanie i z każdym dniem zmniejsza się ilość dostępnych miejsc
w projekcie.                

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

Diagnoza Uczestnika projektu/określenie potrzeb, kompetencji, umiejętności/stworzenie „Barometru osoby”  (odpowiednik IPD – Indywidualnego Planu Działania) – dla każdego Uczestnika/-czki Projektu 

Doradca zawodowy – 2 godz./os.

Kolejne z niżej wymienionych form wsparcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb Uczestnika/czki projektu według „Barometru osoby”:

•        indywidualne pośrednictwo pracy (10 g./os.),

•        wsparcie mentora/coach’a (2 godz./os.),

•        szkolenie umiejętności „miękkich”/rozwoju osobistego (społecznego, mentalnego, psychologicznego),

•        szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe,

•        szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych,

•        kursy/szkolenia IT,

•        zatrudnienie subsydiowane (zwrot kosztów 3 miesiące),

•        doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

W razie potrzeby uruchomiona zostanie opieka nad osobą zależną.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są tu: DOKUMENTY

 

Dokumenty należy złożyć w biurze projektu ul. Mazowiecka 5 41-200 Sosnowiec

 

Więcej informacji www.zawodowiec.frapz.org.pl

ZAPRASZAMY!

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.