biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

05.09.2019

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Szanowni Państwo!

W dniu 03.09.2019 Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia przeprowadziła posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Informujemy o zakończeniu ocen i publikacji Listy inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu

Jednocześnie informujemy, iż inicjatywy ocenione pozytywnie, mogą rozpocząć pracę nad biznes planem przedsięwzięcia.

W przypadku inicjatyw ocenionych negatywnie, zachęcamy do ponownego złożenia Formularza zgłoszeniowego z uwzględnieniem uwag zawartych w kartach oceny merytorycznej.

Czekamy na kolejne zgłoszenia……

Publikacja list na stronie:

http://owes.frapz.org.pl/index.php/2019/09/05/lista-inicjatyw-rekomendowanych-do-dalszego-wsparcia-w-ramach-projektu-pn-owes-subregionu-centralno-wschodniego-lider-fundacja-regionalnej-agencji-promocji-zatrudnienia-3/#more-884

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.