biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

02.08.2019

Konferencja i wystawa – październik 2019 r.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje cykl konferencji z okazji 15-lecia Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym. W ramach 5-ciu konferencji, odbywających się na terenie całej Polski, prezentowane będą dobre praktyki w zakresie zatrudnienia socjalnego. Jedna z konferencji zostanie zorganizowana w Katowicach, w pierwszym tygodniu października 2019 r.

Poza wymianą doświadczeń, będzie ona stanowiła przestrzeń do spojrzenia na blaski i cienie zatrudnienia socjalnego i określenia jego roli jako narzędzia aktywnej pomocy społecznej, a także do dyskusji odnośnie współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z podmiotami rynku pracy. W ramach wydarzenia planowana jest prezentacja konferencyjna oraz wystawa dobrych praktyk śląskich PES, w tym podmiotów zatrudnienia socjalnego. Z kolei podczas listopadowej, głównej konferencji w Warszawie wręczone zostaną nagrody dla 6 podmiotów prezentujących najlepsze dobre praktyki w regionach, wyróżnione przez MRPiPS.

W związku z powyższym, serdecznie zachęcamy do nadsyłania opisów dokonań Centrów i Klubów Integracji Społecznej, a także spółdzielni socjalnych. W tym celu należy wypełnić załącznik (opis dobrych praktyk) i przesłać drogą elektroniczną do końca lipca br., na adres: astasiowska@rops-katowice.pl.

Dodatkowych informacji na temat konferencji i ankiety udziela Pan Grzegorz Żymła – Członek Prezydium Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych – tel. 513 478 237.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.