biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

31.07.2019

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W III TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej z województwa śląskiego do udziału w III Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się 6 września 2019 r. na płycie Rynku w Katowicach. Targi rozpoczną się o godzinie 10.00 i potrwają do 19.00.

Zachęcamy do udziału zarówno stałych Wystawców, jak i nowe podmioty, przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty reintegracyjne, gdyż targi są doskonałą okazją zaprezentowania szerszej grupie odbiorców wytwarzanych produktów i oferowanych usług. Targi Ekonomii Społecznej – organizowane przez ROPS po raz trzeci – powoli nabierają charakteru imprezy cyklicznej, wpisującej się w kalendarz wydarzeń katowickiego Rynku. W minionych latach udział w Targach wzięło 56 podmiotów z województwa śląskiego.

Dodatkowym atutem tegorocznych Targów jest fakt, iż jednocześnie na Rynku odbywać się będzie Jarmark Urodzinowy organizowany z okazji 154 lat Miasta Katowice. Targi Ekonomii Społecznej doskonale wpisują się w to wydarzenie, a połączenie tych dwóch imprez gwarantuje udział większej liczby potencjalnych klientów i szansę na skuteczną promocję śląskich podmiotów ekonomii społecznej.

Ze względu na połączenie imprez każdy Wystawca, który zgłosi się do udziału w Targach będzie musiał zapewnić obsługę stoiska od godz. 10.00 do 19.00 (w przypadku stoisk obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne prosimy rozważyć dwuzmianową obsadę stoiska).

Udział w Targach jest bezpłatny. Jednakże dla niektórych podmiotów udzielone w tej formie wsparcie może być objęte regułami pomocy publicznej w oparciu o zasadę de minimis.

Zgłoszenia podmiotów ekonomii społecznej chętnych do udziału w Targach przyjmowane będą mailowo, pod adresem etkacz@rops-katowice.pl, w terminie do 19 sierpnia 2019 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Targach.

Regulamin rekrutacji wystawców wraz załącznikami opublikowany będzie na stronie internetowej ROPS w późniejszym terminie.

Targi Ekonomii Społecznej realizowane są w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe informacje na temat Targów można uzyskać pod numerami telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83 lub na stronie www.es.rops-katowice.pl

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.