biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

29.04.2019

„Rekrutacja do projektu pn. „Wybierz drogę kariery – wsparcie osób po 30 roku życia poszukujących zatrudnienia” zakończona!”

„Rekrutacja do projektu pn. „Wybierz drogę kariery – wsparcie osób po 30 roku życia poszukujących zatrudnienia” zakończona!”

Informujemy, że rekrutacja do projektu pn. „Wybierz drogę kariery – wsparcie osób po 30 roku życia poszukujących zatrudnienia” realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, została zamknięta.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.