biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

28.03.2019

„Rekrutacja do projektu „Nowy Zawód! Dobra Praca!” zakończona!

„Rekrutacja do projektu „Nowy Zawód! Dobra Praca!” zakończona!

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zakończyliśmy rekrutację Uczestników i Uczestniczek do projektu pn. „Nowy Zawód! Dobra Praca!” realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Więcej na stronie http://nowyzawod-dobrapraca.frapz.org.pl/

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.