biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

04.06.2019

04.06.2019 r. POSIEDZENIE KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

POSIEDZENIE KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie środków finansowych – dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

www.owes.frapz.org.pl 

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.