biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

16.10.2017

Pakiety marketingowo - reklamowe w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni"

Fundacja RAPZ, jako Partner projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni” zaprasza wszystkie podmioty ekonomii społecznej z terenu powiatu zawierciańskiego oraz miasta Dąbrowa Górnicza do składania wniosków na wsparcie w formie pakietów marketingowo-reklamowych obejmującym m.in. zakup usług reklamowych i usług marketingowych np. roll-upów, plakatów, ulotek, reklamy w internecie, itp.

Jedna organizacja może skorzystać z jednego pakietu. Wartość wsparcia (pakietu) oszacowano na maksymalnie 600,00 złotych brutto. Rekrutacja odbiorców pakietów marketingowo-reklamowych będzie oparta o otwarty nabór skierowany do uczestników projektu i będzie trwać od 16 października do 29 grudnia 2017r. Do wsparcia uprawnione będą podmioty ekonomii społecznej (w tym stowarzyszenia i fundacje), które skorzystały lub zdecydują się skorzystać z minimum 5 godzin doradztwa w projekcie Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni. PES-y które otrzymały dotację na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach niniejszego projektu nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Wnioski o przyznanie pakietu będą oceniane przez Komitet Oceny Wniosków.  Planuje się w sumie maksymalnie 3 posiedzenia KOW, przynajmniej raz w miesiącu począwszy od listopada 2017. Wnioski należy składać w siedzibie Fundacji lub wysłać na adres: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia 41-205 Sosnowiec, ul Mazowiecka 5. Formularz wniosku i regulamin do pobrania poniżej:

Regulamin

Formularz wniosku

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.