biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

01.08.2017

Ruszyła realizacja projektu: "Wybierz drogę kariery - wsparcie osób po 30 roku życia poszukujących zatrudnienia"

Projekt realizowany w partnerstwie z COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ, która występuje jako Partner przedsięwzięcia.

Projekt realizowany w ramach VII osi priorytetowej: Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy
i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu zakłada kompleksowe wsparcie dla 140 osób (77 Kobiet, 63 Mężczyzn) powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących subregion centralny woj. śląskiego.

Obszar realizacji projektu:subregion centralny województwa śląskiego, w rozumieniu przepisów KC tj. powiat będziński, powiat zawierciański, m. Bytom, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.