biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

63 2490 0005 0000 4530 9330 3345
ALIOR BANK
O/Dąbrowa Górnicza
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

00.00.0000

Ruszyła realizacja projektu: "Wybierz drogę kariery - wsparcie osób po 30 roku życia poszukujących zatrudnienia"

Projekt realizowany w partnerstwie z COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ, która występuje jako Partner przedsięwzięcia.

Projekt realizowany w ramach VII osi priorytetowej: Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy
i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu zakłada kompleksowe wsparcie dla 140 osób (77 Kobiet, 63 Mężczyzn) powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących subregion centralny woj. śląskiego.

Obszar realizacji projektu subregion centralny województwa śląskiego, w rozumieniu przepisów KC (powiat będziński, powiat zawierciański, m. Bytom, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec);

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.