biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

02.02.2017

Realizacja kolejnego projektu !

Projekt realizowany w partnerstwie z COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ, która występuje jako Partner przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Realizacja projektu zakłada kompleksowe wsparcie dla 50 biernych zawodowo osób w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET) oraz mają niskie kwalifikacje i zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, teren powiatów zielonogórskiego, nowosolskiego oraz miasta Zielona Góra.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.