biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

04.01.2017

Ruszyła realizacja projektu: "Mam potencjał i zbieram doświadczenia – recepta na wejście na rynek pracy osób do 24 roku życia"

Projekt realizowany w partnerstwie z COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ, która występuje jako Partner przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie  1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu zakłada kompleksowe wsparcie dla 130 osób (78 Kobiet, 52 Mężczyzn) w wieku 15-24 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), w tym osoby niezarejestrowane w urzędach pracy oraz zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego subregion centralny województwa śląskiego.

Obszar realizacji projektu: Subregion Centraln Województwa Śląskiego: 14 miast na prawach powiatu, tj.: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze oraz 8 powiatów ziemskich, tj.: będziński, bieruńsko – lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.