biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

05.12.2016

Z radością informujemy, iż rozpoczęła się realizacja Projektu: "Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie"

Projekt realizowany w partnerstwie z COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ oraz Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego, którzy występują jako Partnerzy przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społeczengo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 7. Regionalny rynek pracy, dla działania 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), dla poddziałania 7.4.2. Outplacement - konkurs.

Realizacja projektu zakłada wsparcie doradczo-szkoleniowe, finansowe (dotacyjne) oraz możliwość przekwalifikowania lub zmiany zawodu w połączeniu z możliwością odbycia 7 - miesięcznego stażu dla 22 osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z terenu pow. zawierciańskiego, będzińskiego. M. Sosnowiec, M. Dąbrowa Górnicza, M. Katowice.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.