biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

03.11.2016

Miło nam poinformować, iż ruszyła realizacja Projektu "Z potencjałem i doświadczeniem łatwiej znaleźć zatrudnienie - wsparcie dla osób po 29 roku życia poszukujących pracy".

Projekt realizowany w partnerstwie z COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ oraz  ETC GROUP SP. Z O.O., którzy występują jako Partnerzy przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społeczengo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 7. Regionalny rynek pracy, dla działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Realizacja projektu zakłada kompleksowe wsparcie dla 140 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących subregion centralny województwa śląskiego (tj. powiaty: będziński i zawierciański oraz miasta: Dąbrowa Górnicza, Bytom, Siemianowice Śląskie, Katowice, Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec).
W ramach działań projektowych przygotowano wyczerpujący plan wsparcia dla grupy docelowej. Dzięki szkoleniom z poruszania się po rynku pracy i pomocy pośrednika pracy, Uczetnicy/czki projektu staną się bardziej pewni siebie podczas kontaktów z pracodawcami, nauczą się wykorzystywać swoje mocne strony na rozmowach kwalifikacyjnych, nauczą się szukania pracy i autoprezentacji. Dzięki podniesieniu kompetencji/kwalifikacji zawodowych wzrośnie ich atrakcyjność na rynku pracy, co ostatecznie doprowadzi do zatrudnienia. Staże zawodowe pozwolą zdobyć doświadczenie zawodowe i wyeliminują największe bariery na rynku pracy – brak doświadczenia zawodowego i długa przerwa w życiu zawodowym związana z brakiem pracy. Udział w projekcie wzmocni sytuację UP na rynku pracy i wyeliminuje bariery związane z wejściem lub powrotem na rynek pracy.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.