biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

09.01.2017

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pośrednictwa pracy w ramach projektu "Mam potencjał i zbieram doświadczenia - recepta na wejście na rynek pracy osób do 24 roku życia

Informujemy, że od dnia 09.01.2017 roku można składać oferty na świadczenie usług pośrednictwa pracy dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Mam potencjał i zbieram doświadczenia – recepta na wejście na rynek pracy osób do 24 roku życia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozeznanie rynku - pośrednictwo pracy
Załączniki - pośrednictwo pracy

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.