biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

07.09.2016

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie kompleksowych usług szkoleniowych

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia jako jeden z Partnerów projektu pt. „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ CENTRALNO-WSCHODNI” jest odpowiedzialna m.in. za prowadzenie szkoleń specjalistycznych kierowanych do jego Uczestników i Uczestniczek.

Zgodnie z Zasadami finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, zwana dalej Zamawiającym, zobowiązana jest do przeprowadzenia rozeznania rynku, na podstawie którego dokona wyboru podmiotu realizującego kompleksowe usługi szkoleniowe, zwanego dalej Wykonawcą, w ramach realizowanego projektu.

W związku z powyższym zapraszamy do współpracy i złożenia oferty cenowej uwzględniającej wszystkie zakresy tematyczne szkoleń  kierowanych do podmiotów ekonomii społecznej – PES - (tj. osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej lub z nimi współpracujących) oraz osób fizycznych zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Dokumenty do pobrania:

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.