biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

25.07.2016

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/ZSR/07/2016 dotyczące realizacji zadania Doradcy zawodowego

na potrzeby wsparcia realizowanego dla uczestników/-czek projektu
Zmiana szansą na rozwój na Śląsku
realizowanego przez Fundacje im. Hetmana Jana Tarnowskiego w partnerstwie z
Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia zgodnie z zapisami wniosku WND-RPSL.07.04.02-24-03C8/15-002
w ramach
Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy 
Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 7.4.2 Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Załącznik:

Doradca zawowdy_ rozeznanie cenowe

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.