biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

02.08.2016

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMI SPOŁECZNEJ CENTRALNO-WSCHODNI ogłasza wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wniosków o przyznanie pomostowego wsparcia fiansowego złożonych w ramach naboru ogłoszonego w dniu 30.06.2016r.

Ocenie podlegało 5 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz 2 wnioski o przyznanie pomostowego wsparcia finansowego. W wyniku przeprowadzonej oceny wszystkie wnioski uzyskaly ocenę pozytywną.

Lista ocenianych wniosków wraz z ocenami.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.