biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

14.07.2016

Nabór na stanowisko Kluczowy doradca ogólny w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Centralno-Wschodnim

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Sosnowcu ogłasza nabór na stanowisko Kluczowy doradca ogólny w ramach  realizowanego projektu z Poddziałania 9.3.1 RPO WŚL pt.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni”. 

Nasze oczekiwania:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu i/lub tworzeniu PES (wymagane referencje);
 3. Dobra znajomość lokalnego rynku ekonomii społecznej z obszaru realizacji projektu (w szczególności z terenu powiatu zawierciańskiego oraz M. Dąbrowa Górnicza);
 4. Samodzielność (umiejętność organizacji pracy);
 5. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;
 6. Mobilność (posiadanie prawa jazdy kat. B oraz samochodu);
 7. Dyspozycyjność -  min. 3 dni w tygodniu w siedzibie FRAPZ lub/i w terenie na obszarze powiatu zawierciańskiego oraz M. Dąbrowa Górnicza.

Do szczegółowego zakresu obowiązków Kluczowego doradcy ogólnego będzie należało przede wszystkim:

 1. Rozpoznanie potrzeb klienta oraz potrzeb i oczekiwań wsparcia i w oparciu o nie przygotowanie procesu indywidualnego prowadzenia klienta (tzw. Indywidualna Ścieżka Rozwoju) oraz ocena tego procesu.
 2. Samodzielne przeprowadzenie analizy potrzeb wsparcia klienta, dla którego prowadzony jest proces oraz samodzielne formułowanie celów indywidualnych prowadzenia klientów oraz tworzenie projektu procesu wsparcia.
 3. Przygotowywanie procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój PES.
 4. Rozwiązywanie sytuacji trudnych podczas procesu w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji.
 5. Świadczenie doradztwa z zakresu stworzenia przedsiębiorstwa społecznego przez osoby fizyczne.
 6. Świadczenie doradztwa z zakresu stworzenia przedsiębiorstwa społecznego przez osoby prawne (organizacje lub jednostki samorządu terytorialnego).
 7. Świadczenie doradztwa z zakresu przekształcenia przedsiębiorstwa (spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów, spółki) w przedsiębiorstwo społeczne.
 8. Świadczenie doradztwa z zakresu ekonomizacji organizacji (podjęcie działalności nieodpłatnej, odpłatnej pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej przez organizację).
 9. Świadczenie doradztwa z zakresu tworzenia i wspierania tworzenia podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ).

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu;
 2. Możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 3. Pracę w profesjonalnym i prężnie rozwijającym się zespole.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: 01.08.2016r.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do wysyłania CV, listu motywacyjnego oraz skanów dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje wraz z referencjami na adres e-mail a.blaszczyk@frapz.org.pl do 22.07.2016 roku.

Istnieje również możliwość osobistego dostarczenia w/w dokumentów do siedziby Fundacji mieszczącej się przy ul. Mazowieckiej 5 w Sosnowcu.

 

Uwaga: Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.