biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

12.07.2016

Nabór na stanowisko Specjalista ds. obsługi projektu

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Sosnowcu, w związku z rozpoczęciem realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi projektu

Minimalne wymagania:

- wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe,

- minimum 2 letnie doświadczenie w rekrutacji,

- minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych (preferowane projekty skierowane dla osób poszukujących zatrudnienia),

- dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji staży, rozumiane jako kontakt z firmami zainteresowanym pozyskaniem stażystów oraz ich późniejszym zatrudnieniem.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. obsługi projektu odpowiedzialna będzie za:

- współtworzenie dokumentów do projektu tj. formularzy, regulaminów,

- wizualizację rozumianą jako prawidłowe oznakowanie dokumentów zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

- rekrutację Uczestników/czek projektu,

- organizację doradztwa, przygotowanie i nadzór nad dokumentami związanymi z realizacją doradztwa,

- organizację szkoleń, przygotowanie i nadzór nad dokumentami związanymi z realizacją szkoleń,

- organizację staży rozumianych jako:

·         poszukiwanie miejsca wykonywania stażu (potencjalnych pracodawców),

·         nadzór nad osobami odbywającymi staż tj. podpisywanie umów z firmami, które deklarują chęć przyjęcia stażysty), nadzór nad dokumentacją (min. nad listami obecności itp.), stały kontakt z opiekunami stażystów,

- przygotowywanie części merytorycznej wniosku o płatność,

- wprowadzanie danych do sytemu SL2014,

- wprowadzanie danych UP do systemu.

Zatrudnienie: umowa o pracę/ umowa zlecenie/ samozatrudnienie

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny.

Dodatkowo mile widziane referencje.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert do 25.07.2016r. do godz. 15.00 na adres mailowy biuro@frapz.org.pl

lub pocztą/ osobiście  na adres 41-205 Sosnowiec, ul. Mazowiecka 5.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.