biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

04.05.2016

Ruszyła realizacja projektu "Pozytywne żłobki na Śląsku"

Projekt z Działania 8.1.3 „Pozytywne żłobki na Śląsku” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w okresie od 01.05.2016 do 30.04.2018 w partnerstwie z Fundacją Pozytywne Inicjatywy.

W ramach projektu powstanie 7 żłobków w miejscowościach: Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Gliwice, Chorzów i Zabrze, a także utworzy się 336 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Beneficjentami w projekcie będą osoby zatrudnione powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, lub osoby pozostające bez zatrudnienia, które sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 3. Celem projektu jest poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i prowadzenie 7 placówek oraz 336 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.