biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

26.10.2015

Bezpłatne wsparcie doradcze w ramach projektu

Bezpłatne wsparcie w ramach projektu w postaci doradztwa ogólnego oraz biznesowego kierowane jest zarówno do przedstawicieli działających już PES (m.in. stowarzyszeń, fundacii, spółdzielni socjalnych), jak i do osób fizycznych zainteresowanych podjęciem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Zakres oferowanego wsparcia w ramach doradztwa ogólnego obejmuje m.in.:

- rozpoznanie potrzeb klienta oraz potrzeb i oczekiwań wsparcia;

- przygotowywanie procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój PES;

- tworzenie przedsiębiorstwa społecznego przez osoby fizyczne oraz osoby prawne;

- organizację procesu ekonomizacji organizacji (podjęcie działalności nieodpłatnej, odpłatnej pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej);

- wspieranie tworzenia podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ)

Zakres oferowanego wsparcia w ramach doradztwa biznesowego obejmuje m.in.:

- rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta (w tym PS) i w oparciu o nie przygotowanie procesu doradztwa biznesowego;

- opracowywanie biznes planu lub/i studium wykonalności dla inwestycji przedsiębiorstwa społecznego;

- wspieranie PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego;

- opracowanie planu naprawczego lub planu rozwoju dla przedsiębiorstwa społecznego;

- wspieranie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami.

Wszystkie osoby zainteresowane doradztwem proszone są o wcześniejszy kontakt pod numerem tel.  32 764 22 98. w 58 lub e-mail: w.gamrot@frapz.org.pl

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.