biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

12.10.2015

Spotkania animacyjne w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno – Wschodni”

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, jako jeden z Partnerów projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno – Wschodni” realizowanego z poddziałania 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkania animacyjne dot. sektora ekonomii społecznej.

Podczas spotkań zostaną poruszone następujące kwestie:
- pojęcie ekonomii społecznej;
- jakie podmioty stanowią o sile ekonomii społecznej;
- czym jest przedsiębiorczość społeczna (korzyści i przykłady dobrych praktyk);
- podstawowe informacje nt. wsparcia, jakie można uzyskać w ramach projektu (w tym m.in. wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz środki finansowe na podjęcie działalności w sektorze ekonomii społecznej).

Spotkania adresowane są zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów ekonomii społecznej z terenu m. Dąbrowa Górnicza oraz powiatu zawierciańskiego.

Najbliższy harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

- 29.10.2015r. godz. 14.00
- 19.11.2015r. godz. 14.00
- 17.12.2015r. godz. 14.00

Miejsce spotkań:
Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
ul. Sienkiewicza 6a
41-300 Dąbrowa Górnicza
Sala 112 (I piętro)

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wcześniejszy kontakt pod numerem tel.  32 764 22 98. w 21.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.