biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

23.07.2015

AKREDYTACJA OWES W RAMACH AKSES

Miło nam poinformować, iż partnerstwo w składzie: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic oraz Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach pomyślnie przeszło proces akredytacyjny i na mocy decyzji Komitetu Akredytacyjnego powołanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymało w dniu dzisiejszym status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

W chwili obecnej nasze partnerstwo jest jednym z pięciu w województwie śląskim, które otrzymały status akredytowanego OWES. Dzięki akredytacji będziemy mogli realizować działania wspierające rozwój ekonomii społecznej (m.in. poprzez wsparcie merytoryczne oraz finansowe dla istniejących oraz przyszłych PES i PS) z wykorzystaniem środków RPO WŚL 2014-2020.

Więcej informacji o systemie akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej na stronie internetowej pod adresem: http://www.akses.crzl.gov.pl/

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.