biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

20.04.2015

Zakończenie realizacji projektu w Myszkowie pn. „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji na terenie powiatu myszkowskiego”

   Miło nam poinformować, że wraz z końcem marca, z dużym sukcesem zrealizowaliśmy projekt prowadzony we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Myszkowie pn. „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru  kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania  kwalifikacji na terenie powiatu myszkowskiego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.6.3.

   Projekt stanowił odpowiedź na niski wskaźnik uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym na terenie powiatu myszkowskiego. Pierwszym etapem wsparcia w ramach fazy budowy zaufania, było doradztwo indywidualne i wstępne, mające na celu m.in. diagnozę potrzeb, predyspozycji i możliwości kształcenia. Łącznie 400 osób dorosłych skorzystało z bezpłatnych usług, co stanowi osiągnięcie założonego wskaźnika w 114%. W efekcie prowadzonych działań, Uczestnicy/ Uczestniczki projektu z pomocą brokerów edukacyjnych oraz bazy ofert edukacyjnych, rozpoczynali samodzielnie wybrane przez siebie formy kształcenia. W rezultacie,  171 osób rozpoczęło i zakończyło wybrane szkolenia oraz studia, dopasowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań, co stanowi realizację wskaźnika ukończenia kształcenia aż w 427,5%.

   Pomimo, iż był to projekt pilotażowy, czyli swoistego rodzaju „test” – został on bardzo pozytywnie odebrany zarówno przez Uczestników/ Uczestniczki objęte wsparciem, jak i przez brokerów edukacyjnych. Ponadto organizowane w ramach realizacji zadania Targi Edukacyjne, przyczyniły się do budowy pozytywnych relacji pomiędzy ośrodkami szkoleniowymi oraz potencjalnymi kursantami/ uczniami, a także nawiązały się kontakty pomiędzy szkołami publicznymi, a komercyjnymi placówkami kształcenia. Jesteśmy przekonani, że takie spotkania będą procentowały jeszcze długo po zakończeniu realizacji projektu.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.